خانه > فروش > اسکنر سه بعدی

اسکنر سه بعدی

      در این صفحه دستگاه‌های اسکنر سه‌بعدی که در دستورکار پارت قرار دارند، به ترتیب فناوری نور ساختار یافته (SL) و لیزر و همچنین به تفکیک نام تجاری اعم از داخلی یا خارجی، ارائه شده است. گارانتی کلیه دستگاه‌ها در تعهد شرکت سازنده بوده و پارت خدمات پس از فروش آن‌ها را به عهده دارد.

 

دستگاه‌های با تکنولوژی نور ساختار یافته (SL)

نام تجاری: APA-3DS-A ویژگی‌ها: دقت اسکن تا 30 میکرون در هر برداشت
قیمت (تومان): 3/099/000 شرکت سازنده / کشور: آفرینش پندار آینده / ایران
 
مشخصات فنی فرمت فایل های خروجی OBJ، PLY و STL؛ حجم برداشت نقاط تا 1/2 میلیون نقطه در هر اسکن؛ ابعاد استاندارد 40×40 سانتیمتر؛ برداشت از قطعات کوچک تا 1 سانتیمتر و قطعات بزرگ بدون محدودیت ابعادی؛ قابلیت اسکن سه بعدی رنگی؛ تطابق سریع و پاکسازی اسکن های متوالی؛ اسکن سه بعدی از کلیه اجسام جامد مانند فلز، چوب، شیشه، بدن انسان، پارچه، پلاستیک و غیره
کاربردهای پیشنهادی اندازه برداری جهت کنترل ابعادی و بازرسی فنی؛ کنترل کیفیت پیوسته در خطوط تولید؛ قطعه سازی؛ قالب سازی؛ مهندسی معکوس؛ تهیه کپی از طرح‌های موجود؛ ساخت ارتز و پروتزهای جراحی متناسب با بدن بیمار؛ مجسمه سازی؛ ساخت تندیس و یادمان از افراد؛ تهیه مدل نرم افزاری شخصیت‌های انیمیشن؛ کپی کاری اجزای مبلمان
     
نام تجاری: APA-3DS-A ویژگی‌ها: دقت اسکن تا 30 میکرون در هر برداشت
قیمت (تومان): 3/099/000 شرکت سازنده / کشور: صنایع الکترونیک (صا) / ایران
 
مشخصات فنی فرمت فایل های خروجی OBJ، PLY و STL؛ حجم برداشت نقاط تا 1/2 میلیون نقطه در هر اسکن؛ ابعاد استاندارد 40×40 سانتیمتر؛ برداشت از قطعات کوچک تا 1 سانتیمتر و قطعات بزرگ بدون محدودیت ابعادی؛ قابلیت اسکن سه بعدی رنگی؛ تطابق سریع و پاکسازی اسکن های متوالی؛ اسکن سه بعدی از کلیه اجسام جامد مانند فلز، چوب، شیشه، بدن انسان، پارچه، پلاستیک و غیره
کاربردهای پیشنهادی اندازه برداری جهت کنترل ابعادی و بازرسی فنی؛ کنترل کیفیت پیوسته در خطوط تولید؛ قطعه سازی؛ قالب سازی؛ مهندسی معکوس؛ تهیه کپی از طرح‌های موجود؛ ساخت ارتز و پروتزهای جراحی متناسب با بدن بیمار؛ مجسمه سازی؛ ساخت تندیس و یادمان از افراد؛ تهیه مدل نرم افزاری شخصیت‌های انیمیشن؛ کپی کاری اجزای مبلمان
     

دستگاه‌های با تکنولوژی لیزر

نام تجاری: Solutionix ویژگی‌ها: دقت اسکن تا 30 میکرون در هر برداشت
قیمت (تومان): 3/099/000 شرکت سازنده / کشور: Rexcan / آلمان
 
مشخصات فنی فرمت فایل های خروجی OBJ، PLY و STL؛ حجم برداشت نقاط تا 1/2 میلیون نقطه در هر اسکن؛ ابعاد استاندارد 40×40 سانتیمتر؛ برداشت از قطعات کوچک تا 1 سانتیمتر و قطعات بزرگ بدون محدودیت ابعادی؛ قابلیت اسکن سه بعدی رنگی؛ تطابق سریع و پاکسازی اسکن های متوالی؛ اسکن سه بعدی از کلیه اجسام جامد مانند فلز، چوب، شیشه، بدن انسان، پارچه، پلاستیک و غیره
کاربردهای پیشنهادی اندازه برداری جهت کنترل ابعادی و بازرسی فنی؛ کنترل کیفیت پیوسته در خطوط تولید؛ قطعه سازی؛ قالب سازی؛ مهندسی معکوس؛ تهیه کپی از طرح‌های موجود؛ ساخت ارتز و پروتزهای جراحی متناسب با بدن بیمار؛ مجسمه سازی؛ ساخت تندیس و یادمان از افراد؛ تهیه مدل نرم افزاری شخصیت‌های انیمیشن؛ کپی کاری اجزای مبلمان
     
نام تجاری: Sense ویژگی‌ها: دقت اسکن تا 30 میکرون در هر برداشت
قیمت (تومان): 3/099/000 شرکت سازنده / کشور: Rexcan / چین
 
مشخصات فنی فرمت فایل های خروجی OBJ، PLY و STL؛ حجم برداشت نقاط تا 1/2 میلیون نقطه در هر اسکن؛ ابعاد استاندارد 40×40 سانتیمتر؛ برداشت از قطعات کوچک تا 1 سانتیمتر و قطعات بزرگ بدون محدودیت ابعادی؛ قابلیت اسکن سه بعدی رنگی؛ تطابق سریع و پاکسازی اسکن های متوالی؛ اسکن سه بعدی از کلیه اجسام جامد مانند فلز، چوب، شیشه، بدن انسان، پارچه، پلاستیک و غیره
کاربردهای پیشنهادی اندازه برداری جهت کنترل ابعادی و بازرسی فنی؛ کنترل کیفیت پیوسته در خطوط تولید؛ قطعه سازی؛ قالب سازی؛ مهندسی معکوس؛ تهیه کپی از طرح‌های موجود؛ ساخت ارتز و پروتزهای جراحی متناسب با بدن بیمار؛ مجسمه سازی؛ ساخت تندیس و یادمان از افراد؛ تهیه مدل نرم افزاری شخصیت‌های انیمیشن؛ کپی کاری اجزای مبلمان