خانه > فروش > رزین و مواد مصرفی

رزین و مواد مصرفی

      در این صفحه رزین، پودر و مواد افزودنی که در دستورکار پارت قرار دارند، به ترتیب کاربرد در فناوری‌های چاپ سه‌بعدی و همچنین تفکیک نام تجاری اعم از داخلی یا خارجی، ارائه شده است. ما کیفیت مواد معرفی شده را تضمین می‌کنیم؛ با این حال، امکان استفاده از نمونه (تستر) پیش از خرید اصلی وجود دارد.

 

رزین دستگاه‌های چاپ سه بعدی با تکنولوژی DLP

نام تجاری: رزین EC500 ویژگی‌ها: رزین رزین
قیمت هر کیلوگرم (تومان): 1/800/000 شرکت سازنده / کشور: سی زان پردازش کویر / ایران
 
مشخصات فنی نام شیمیایی؛ مشخصه زودگیری یا دیرگیری؛ مشخصه کیفیت سطح بعد از پرینت؛ قابلیت جایگزینی با EC500 آلمانی
کاربردهای پیشنهادی پرینت با تکنولوژی DLP
     

رزین دستگاه‌های چاپ سه بعدی با تکنولوژی SLA

نام تجاری: رزین EC500 ویژگی‌ها: رزین رزین
قیمت هر کیلوگرم (تومان):1/800/000 شرکت سازنده / کشور: سی زان پردازش کویر / ایران
 
مشخصات فنی نام شیمیایی؛ مشخصه زودگیری یا دیرگیری؛ مشخصه کیفیت سطح بعد از پرینت
کاربردهای پیشنهادی پرینت با تکنولوژی SLA
     

پودر دستگاه‌های چاپ سه بعدی با تکنولوژی SLA

نام تجاری: پودر EC500 ویژگی‌ها: پودر پودر
قیمت هر کیلوگرم (تومان): 1/800/000 شرکت سازنده / کشور: سی زان پردازش کویر / ایران
 
مشخصات فنی نام شیمیایی؛ مشخصه زودگیری یا دیرگیری؛ مشخصه کیفیت سطح بعد از پرینت
کاربردهای پیشنهادی پرینت با تکنولوژی SLA
     

اتصال دهنده (بایندر)

نام تجاری: بایندر EC500 ویژگی‌ها: افزودنی
قیمت هر کیلوگرم (تومان): 1/800/000 شرکت سازنده / کشور: سی زان پردازش کویر / ایران
 
مشخصات فنی نام شیمیایی؛ مشخصه زودگیری یا دیرگیری
کاربردهای پیشنهادی پرینت با تکنولوژی Polyjet
     

سخت کننده (هاردنر)

نام تجاری: هاردنر EC500 ویژگی‌ها: افزودنی
قیمت هر کیلوگرم (تومان): 1/800/000 شرکت سازنده / کشور: سی زان پردازش کویر / ایران
 
مشخصات فنی نام شیمیایی؛ مشخصه زودگیری یا دیرگیری
کاربردهای پیشنهادی پرینت با تکنولوژی Polyjet و SLA

این قیمت تا آخر سال 96 معتبر می‌باشد.