خانه > فروش > فیلامنت

فیلامنت

      در این صفحه انواع فیلامنت چاپگرهای سه‌بعدی با فناوری FDM، که در دستورکار پارت قرار دارند، به تفکیک نام تجاری اعم از داخلی یا خارجی، ارائه شده است. ما کیفیت مواد معرفی شده را تضمین می‌کنیم؛ با این حال، امکان استفاده از نمونه (تستر) پیش از خرید اصلی وجود دارد.

 

فیلامنت PLA

نام تجاری: فیلامنت PLA

ویژگی‌ها: سایز 1/75 و 3

قیمت (تومان): 95/000 (هزینه پست اضافه می‌شود) شرکت سازنده / کشور: مجیک / ایران
 
مشخصات فنی نام شیمیایی؛ مشخصه فنی 2؛ دمای پرینت 190-220 درجه سلسیوس؛ دقت ابعادی 50 میکرون؛ در 15 رنگ؛ وزن هر بسته 1 کیلوگرم
کاربردهای پیشنهادی پرینت با تکنولوژی FDM برای چاپگرهای سه‌بعدی ایرانی و خارجی
     

فیلامنت ABS

نام تجاری: فیلامنت ABS

ویژگی‌ها: سایز 1/75 و 3

قیمت (تومان): 70/000 (هزینه پست اضافه می‌شود) شرکت سازنده / کشور: سی زان پردازش کویر / ایران
 
مشخصات فنی نام شیمیایی؛ مشخصه فنی 2؛ دمای پرینت 250-210 درجه سلسیوس؛ دقت ابعادی 50 میکرون؛ در 15 رنگ؛ وزن هر بسته 1 کیلوگرم
کاربردهای پیشنهادی پرینت با تکنولوژی FDM برای چاپگرهای سه‌بعدی ایرانی و خارجی
     

فیلامنت POM

نام تجاری: فیلامنت POM

ویژگی‌ها: سایز 1/75 و 3

قیمت (تومان): 95/000 (هزینه پست اضافه می‌شود) شرکت سازنده / کشور: سی زان پردازش کویر / ایران
 
مشخصات فنی نام شیمیایی؛ مشخصه فنی 2؛ دمای پرینت 250-230 درجه سلسیوس؛ دقت ابعادی 50 میکرون؛ در 5 رنگ؛ وزن هر بسته 1 کیلوگرم
کاربردهای پیشنهادی پرینت با تکنولوژی FDM برای چاپگرهای سه‌بعدی ایرانی و خارجی
     

فیلامنت PC

نام تجاری: فیلامنت PC

ویژگی‌ها: سایز 1/75 و 3

قیمت (تومان): 95/000 (هزینه پست اضافه می‌شود) شرکت سازنده / کشور: سی زان پردازش کویر / ایران
 
مشخصات فنی پلی کربنات؛ مشخصه فنی 2؛ دمای پرینت 250-230 درجه سلسیوس؛ دقت ابعادی 50 میکرون؛ استحکام کششی بالا؛ مقاومت به ضربه؛ در 5 رنگ؛ وزن هر بسته 1 کیلوگرم
کاربردهای پیشنهادی پرینت با تکنولوژی FDM برای چاپگرهای سه‌بعدی ایرانی و خارجی
توجه در هنگام استفاده از این فیلامنت، دمای صفحه ساخت می‌بایست در حدود 100 تا 130 درجه سلسیوس باشد. تمایل به بلند شدن لایه اول پرینت در این فیلامنت بیشتر از PLA و ABS می‌باشد؛ لذا بهتر است از چسب‌هایی مانند کپتون یا PET برای افزایش چسبندگی استفاده نمود. این ماده تمایل زیادی به جذب گرد و غبار موجود در هوا دارد؛ لذا احتمال گرفتگی و یا سوختن نازل در حین کار وجود دارد. همچنین این فیلامنت می‌تواند در مقابل نور فرابنفش تغییر کیفیت دهد.
     

فیلامنت PVA

نام تجاری: فیلامنت PVA ویژگی‌ها: سایز 75/1 و 3
قیمت (تومان): 135/000 (هزینه پست اضافه می‌شود) شرکت سازنده / کشور: سی زان پردازش کویر / ایران
 
مشخصات فنی نام شیمیایی؛ مشخصه فنی 2؛ دمای پرینت 220-190 درجه سلسیوس؛ دقت ابعادی 50 میکرون؛ قابل حل در آب؛ رنگ بژ؛ وزن هر بسته 500 گرم
کاربردهای پیشنهادی مناسب جهت ساپورت گذاری؛ پرینت با تکنولوژی FDM برای چاپگرهای سه‌بعدی 2 نازل ایرانی و خارجی
     

فیلامنت Wood

نام تجاری: فیلامنت Wood ویژگی‌ها: سایز 1/75 و 3
قیمت (تومان): 105/000 (هزینه پست اضافه می‌شود) شرکت سازنده / کشور: سی زان پردازش کویر / ایران
 
مشخصات فنی نام شیمیایی؛ مشخصه فنی 2؛ دمای پرینت 210-190 درجه سلسیوس؛ دقت ابعادی 50 میکرون؛ رنگ قهوه‌ای پر رنگ و کم رنگ؛ وزن هر بسته 800 گرم
کاربردهای پیشنهادی پرینت با تکنولوژی FDM برای چاپگرهای سه‌بعدی ایرانی و خارجی
     

فیلامنت Flexible

نام تجاری: فیلامنت Flexible ویژگی‌ها: سایز 1/75 و 3
قیمت (تومان): 105/000 (هزینه پست اضافه می‌شود) شرکت سازنده / کشور: سی زان پردازش کویر / ایران
 
مشخصات فنی نام شیمیایی؛ مشخصه فنی 2؛ دمای پرینت 220-200 درجه سلسیوس؛ دقت ابعادی 50 میکرون؛ در 5 رنگ؛ وزن هر بسته 800 گرم
کاربردهای پیشنهادی پرینت با تکنولوژی FDM برای چاپگرهای سه‌بعدی ایرانی و خارجی
     

فیلامنت PA

نام تجاری: فیلامنت PA

ویژگی‌ها: سایز 1/75 و 3
قیمت (تومان): 95/000 (هزینه پست اضافه می‌شود) شرکت سازنده / کشور: سی زان پردازش کویر / ایران
 
مشخصات فنی نام شیمیایی؛ مشخصه فنی 2؛ دمای پرینت 240-220 درجه سلسیوس؛ دقت ابعادی 50 میکرون؛ در 5 رنگ؛ وزن هر بسته 1 کیلوگرم
کاربردهای پیشنهادی پرینت با تکنولوژی FDM برای چاپگرهای سه‌بعدی ایرانی و خارجی
     

فیلامنت PETG

نام تجاری: فیلامنت PETG ویژگی‌ها: سایز 1/75 و 3
قیمت (تومان): 115/000 (هزینه پست اضافه می‌شود) شرکت سازنده / کشور: سی زان پردازش کویر / ایران
 
مشخصات فنی نام شیمیایی؛ مشخصه فنی 2؛ دمای پرینت 220-200 درجه سلسیوس؛ دقت ابعادی 50 میکرون؛ ضد اسید و قلیا؛ در 5 رنگ؛ وزن هر بسته 1 کیلوگرم
کاربردهای پیشنهادی ساخت مدل‌های اصلی مقاوم به شرایط محیطی با قابلیت پوشش کاری؛ پرینت با تکنولوژی FDM برای چاپگرهای سه‌بعدی ایرانی و خارجی
     

فیلامنت CE ABS

نام تجاری: فیلامنت CE ABS ویژگی‌ها: سایز 1/75 و 3
قیمت (تومان): 105/000 (هزینه پست اضافه می‌شود) شرکت سازنده / کشور: سی زان پردازش کویر / ایران
 
مشخصات فنی نام شیمیایی؛ مشخصه فنی 2؛ دمای پرینت 200-180 درجه سلسیوس؛ دقت ابعادی 50 میکرون؛ رسانای الکتریکی؛ رنگ مشکی؛ وزن هر بسته 1 کیلوگرم
کاربردهای پیشنهادی ساخت مدل‌های اسپارک؛ پرینت با تکنولوژی FDM برای چاپگرهای سه‌بعدی ایرانی و خارجی
     

فیلامنت HIPS

نام تجاری: فیلامنت HIPS ویژگی‌ها: سایز 1/75 و 3
قیمت (تومان): 80/000 (هزینه پست اضافه می‌شود) شرکت سازنده / کشور: سی زان پردازش کویر / ایران
 
مشخصات فنی نام شیمیایی؛ مشخصه فنی 2؛ دمای پرینت 250-230 درجه سلسیوس؛ دقت ابعادی 50 میکرون؛ قابل حل در لیمونن؛ در 5 رنگ؛ وزن هر بسته 1 کیلوگرم
کاربردهای پیشنهادی مناسب جهت ساپورت گذاری؛ پرینت با تکنولوژی FDM برای چاپگرهای سه‌بعدی 2 نازل ایرانی و خارجی