خانه > چاپ سه بعدی > قطعه سازی

قطعه سازی

      گرچه برای ساخت یک قطعه (part) یا مجموعه (assembly) گاهی تهیه‌ی مدل سه‌بعدی نرم‌افزاری کافی است، لیکن در بسیاری موارد، به‌ ویژه مجموعه‌های پیچیده و مکانیزم‌ها، لازم است نمونه‌ای با مواد غیر اصلی ساخته شود. این نمونه‌ها بایستی در وضعیت‌های استاتیکی با بارگذاری کمتر و در وضعیت‌های دینامیکی با سرعت و شتاب پایین‌تر مورد آزمایش قرار گیرد. امروزه چاپ سه بعدی قطعات و مجموعه‌ها این امکان را به آسانی و با کمترین هزینه در اختیار شما قرار داده است.

      دقت عملیاتی برای پرینت قطعات به روش FDM در این دفتر، دهم میلمیتر است. برای دریافت مظنه قیمت و زمان پرینت لازم است فایل سه‌بعدی مورد نظر را با پسوند STL از طریق صفحه‌ی نشانی و تماس به این دفتر ارسال گردد.